Kwaliteit coloscopie cruciaal voor succes darmkankerscreening

Bron: Erasmus MC, 17 juni 2015

Het succes van darmkankerscreening valt of staat met de kwaliteit van het kijkonderzoek in de dikke darm (coloscopie). Hoe kundiger de arts die het onderzoek doet en hoe beter de gebruikte instrumenten, des te groter de kans dat gescreende personen darmkankervrij blijven.

Kijkonderzoeken van betere kwaliteit zijn per saldo bovendien niet duurder. Dat alles blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, gepubliceerd in het vakblad Jama.

Als het onderzoek van betere kwaliteit is, sporen artsen meer goedaardige poliepen (adenomen) op en kunnen deze worden verwijderd vóórdat ze de kans krijgen kwaadaardig te worden. Het was al langer bekend dat de hoeveelheid poliepen die worden opgespoord bij kijkonderzoeken erg verschillen per instelling of arts en dat dit het risico op kanker beïnvloedt. “We wilden nu weten in hoeverre dat gevolgen heeft voor de lange-termijn effectiviteit en kosten van screeningprogramma’s”, zegt Reinier Meester, onderzoeker van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

Voor het onderzoek zijn de gegevens gebruikt van 57.588 personen in California, VS, die tussen 1998 en 2010 zijn onderzocht door 136 artsen. Met een simulatiemodel is voor hen het risico geschat om ooit darmkanker te krijgen. Bij artsen die de minste poliepen aantroffen, kreeg zo’n 2,6% van de gescreende personen volgens de inschatting darmkanker. Bij artsen die de meeste opspoorden lag dat percentage op 1,2%. Als mensen niet gescreend worden, werd hun risico om ooit darmkanker te krijgen geschat op 3,4%.